Magnetický teplomer Vanellus

Kovový magnetický bimetalový teplomer na plášť kachlí pre orientačné sledovanie optimálnej teploty a tým aj horenia. Rozsah 0-500 ° C (optimum 150-300 ° C)

Teplota pod 120 ° C – nízka
Vďaka nízkej teplote vzniká veľké množstvo sadzí a dymu – kachle takzvane dechtuje. Kachle a dymovod sa vďaka nedokonalému spaľovaniu, z dôvodu nízkej teploty, zanáša dechtom.

Dôsledky: špiní sa sklo, nízka využiteľnosť paliva – menšie príjem tepla

Príčiny: mokré drevo, málo vzduchu (dusenie ohňa), malý ťah komína

Teplota 120 až 290 ° C
Optimálna teplota pre úsporné a efektívne kúrenie. Pri tejto teplote dochádza k najvyššej účinnosti kachlí a prehorievanie paliva (dvojitému spaľovaniu – 1. horí palivo a 2. (sekundárne) horí plyny).

Teplota 290 ° C a viac
Príliš vysoká teplota – hrozí poškodenie kachlí a komína – nebezpečenstvo vzniku požiaru z dôvodu vznietenia sadzí v komíne. Tejto teploty sa môže krátkodobo dosiahnu pri zakúrení – pre bežnú prevádzku nie je vhodná.