Energetický dvojkomorový systém vyznáva veľmi jednoduchú filozofiu. Touto filozofiou je záväzok dosiahnuť najvyššieho štandardu, výkonu, vzhľadu, bezpečnosti a pohodlia pri obsluhe.

Všetky typy kanadských krbových kachiel a krbových vložiek sa vyznačujú dvojkomorovým spaľovacím systémom, tj. dvoma spaľovacími komorami, spodnou primárnou a hornou sekundárnou. Tento systém dovoľuje dosiahnuť maximálnu účinnosť horenia, kde drevo horí nielen v spodnej komore, ale dym je spaľovaný tiež v hornej komore, cez ktorú musí prechádzať. Iba táto technológia zaručuje maximálnu účinnosť horenia (viac než 80%) s minimálnym objemom zvyškového popola a intervaly prikladania 6 – 24 hodín.

EBT TECHNOLÓGIA

pacsumebtS EBT vydrží plne drevom naložený krb v úplnom pohodlí počas celej noci. EBT je k    dispozícii výlučne pre Pacific Energy krbové kachle na spaľovanie dreva typu Summit    a pre krbové vložky Summit.

Vedeli ste, že až do 80% tepla z vášho otvoreného krbu ide priamo do komína?   Krbová vložka Summit od Pacific Energy je jediná vložka s patentovanou   technológiou predĺženého horenia, ktorá vám poskytuje 12 hodín horenia pre   celonočné   vykurovanie.

AIRWASH SYSTÉM – Samočistenie skla dverí predhriatym vzduchom

Efekt „AIRWASH“ (oplach predhriatym vzduchom), dochádza k nemu v krbových kachliach alebo vložkách , udržuje sklo v dokonalej čistote. Predhriaty spaľovací vzduch totiž silne prúdi pozdĺž celej plochy skla dverí zhora dole a vytvára tak „vzduchovú záclonu“, ktorá vymýva kreosot, ktorý má snahu sa na skle usadzovať. Znížením množstva spaľovacieho vzduchu sa zmenšuje prúdenie vzduchu vo „vzduchovej záclone“. Akonáhle sa v dôsledku dlhého pomalého horenia alebo z dôvodu použitia mokrého

dreva vytvoril jemný kreosotový povlak na ploche skla, je možné ho opäť počas 30 min. odstrániť rozkúrením jednotky na dostatočne vysokú teplotu, pri ktorej sa usadeniny na skle spália. Oproti klasickému roštovému systému poskytuje „AirWash“ počas celej doby horenia skvelý a ukľudňujúci pohľad na oheň cez nádherne čisté sklo dverí.